Varaus- ja peruutusehdot
VARAA VERKOSSA
SAAPUMINEN
LÄHTÖ
SAAPUMINEN
LÄHTÖ
PVM

Aikuisia

Lapsia (4-11 vuotta)

Lapsia (0-3 vuotta)

SAAPUMINEN
PVM
0,00 €

Varaus- ja Maksuehdot
Yksittäiset matkustajat
(Ryhmävarausehdot: ota yhteys myyntitoimistoomme)

Nämä varaus- ja maksuehdot koskevat kaikkia Kemin Matkailu Oy:n yksittäisille asiakkaille tarjoamia ja välittämiä matkailupalveluja sekä Kemissä että muilla toiminta-alueilla.

Palvelut ja hinnat:

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Kemin Matkailusta riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu jne). Kemin Matkailu Oy käyttää alihankkijoita kuljetus- ja safaripalveluissa.

Vastuu ja vakuutukset:

Kemin Matkailu Oy harjoittaa ennakoivaa, asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat täyttävää sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioon ottavaa toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaisesti palveluja tuottaessaan. Kemin Matkailu Oyllä on voimassaoleva yleinen vastuuvakuutus Vakuutusyhtiö If:ssä.

Safarit:

Safareilla käytettävät moottorikelkat on vakuutettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaisesti. Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki henkilövahingot sekä vastapuolen omaisuusvahingot Suomen lakien ja säännösten mukaisesti, viranomaismääräykset huomioiden.
Liikennevakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät omalle ajoneuvolle ja autossa olleelle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Korvattavia ovat kuitenkin ajoneuvossa olleiden matkustajien henkilökohtaisille käyttöesineille aiheutuneet vahingot.

Vastuullisena palveluntuottajana Kemin Matkailu Oy tai sen käyttämät alihankkijat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tarvittaessa. Safarit ja ohjelmat toteutetaan vain kun vallitsevat sääolosuhteet ja lumimäärä ne sallivat. Huonot sääolosuhteet, hyvin kylmä sää, lumen puute tai ohut jää vedenylityspaikoissa voi aiheuttaa safariin tai ohjelmaan muutoksia tai ne voidaan siirtää toiselle päivälle tai peruuttaa kokonaan. Kemin Matkailu Oy:llä tai palvelun tuottavalla alihankkijayrityksellä on myös oikeus keskeyttää safari, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille, tai hänen terveydentilansa ei salli safarin jatkamista.

Muut vammat tai vahingot:

Kemin Matkailu Oy on vastuussa vain henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun aikana tapahtuneista onnettomuuksista, ja jotka ovat seurausta Kemin Matkailu Oy:n, sen työntekijöiden tai alihankkijoiden virheellisestä toiminnasta tai viallisista laitteista. Kemin Matkailu Oy ei ole korvausvastuussa mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa asiakkaan oman matkavakuutuksen mukaisesti. Suosittelemme henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Ohjelmapalvelut ja aktiviteetit voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua tärinälle. Mikäli asiakkaalla on mitä tahansa terveysrajoitteita (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: sydänsairaudet, selkävaivat tai vastaavat, tai hän on raskaana), hänen tulee ennen osallistumista varmistaa lääkäriltä, rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas on itse vastuussa siitä, että Kemin Matkailu Oy saa tiedon mahdollisista rajoitteista tai riskitekijöistä ennen palvelun toteutumista.

Varauksen vahvistaminen:

Palvelut laskutetaan/veloitetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Varaus katsotaan vahvistuneeksi, kun maksu on suoritettu. Mikäli ennakkolaskua tai luottokorttivakuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, pidätämme oikeuden perua varauksen.

Laskutus:

Alle 50 € varauksista ja postitse lähetettävistä laskuista veloitamme 10 € laskutuslisän.
Mikäli asiakas haluaa suorittaa maksun pankkitilillemme, veloitetaan pankkikulu 5 €.

Varauksen peruutus (osittainen tai kokonaan):

Yli 28 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme ennakkomaksun 10%
27 - 14 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 50% peruutuskulun.
13 - 0 päivää ennen varauksen alkupäivää –veloitamme 100% peruutuskulun.

Muutokset:

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisena ja päivättynä (kirje, sähköposti, fax), arkipäivänä klo 8-16.
Mikäli asiakas muuttaa varausta alle 28 vrk ennen palvelun alkupäivää, veloitamme muutoskulun
(30 €/muutoskerta).

Mikäli varaus tehdään myyntitoimiston kautta, veloitamme varauksen yhteydessä palvelumaksun (30 €). Palvelumaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa. Verkkokaupan kautta tehdyistä varauksista ei veloiteta palvelumaksua.

Lapsialennus:

0-3 –vuotiaat lapset: veloituksetta
4-11 –vuotiaat lapset: -40 %

Matkustajaluettelo/asiakastiedot:

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisena ja päivättynä (kirje, sähköposti, faxi), arkipäivänä
klo 8-16 välisenä aikana.

Tarvittavat tiedot:

Etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika (pp.kk.vvvv), kansallisuus.
Tiedot tarvitaan kaikista matkustajista / oppaista, myös alle 4-vuotiaiden lasten osalta.

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden

  • muuttaa jäänmurtajaristeilyn aikataulua tai sisältöä, mikäli jää- ja sääolot niin vaativat
  • perua jäänmurtajaristeilyn, mikäli risteilyn matkustajamäärä jää alle minimirajan. Peruutus tulee ilmoittaa asiakkaalle kirjallisena vähintään 28 vuorokautta ennen risteilyn alkua.

Force Majeure:

LumiLinnan ja Jäänmurtaja Sampon palvelut säävarauksella. Kumpaakaan osapuolta ei voida pitää vastuullisena n.s. Force Majeure –tilanteen aiheuttamista taloudellisista tai toiminnallisista menetyksistä, vahingoista tai kuluista. Force majeure – tilanteita ovat, mukaan luettuna mutta ei rajoittuen: sota, lakko, sääolosuhteet, lumen tai jään puute tai muut luonnonolosuhteet. Kemin Matkailu Oy ei korvaa force majeure –tilanteesta asiakkaalle aiheutuneita muita matkaan liittyviä kuluja, mukaan luettuna mutta ei rajoittuen: lennot, muualta hankitut palvelut.

Sovellettava laki ja toimivalta:

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai Kemin Matkailu Oy:n toimintaan ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Kemi-Tornion käräjäoikeus Kemissä on ensisijainen käsittelypaikka. Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.